Kategorie : PLC
Projekt : PTKS
Popis : Válcovna za tepla
Rok : 2018
Zákazník : PT Krakatau Steel - Indonésie
Platforma : LogiCad
Další Projekt

PLC PT Krakatau Steel Válcovna za tepla (Hot Strip Mill = HSM)


Účel projektu

cílem tohoto projektu byl design, příprava, testování a uvedení do provozu proces automatizace softwaru na základě specifikací zákazníka. Projekt byl zrealizován na základě nového PLC konceptu programování.

Projektováno pro SMS Group GmbH NĚMECKO

Technická data

- Nová platforma: : LogiCad

- Fieldbus : ProfiBus, EtherCat

- Diagnostika : IbaAnalyzer

- Technologie : Válcovna za tepla

Elektromechanické polohování:

Tento systém zahrnuje řízení mechanismů k nastavení mezery mezi pracovními válci.

Řízení čerpadel na zbavování okují:

Systém řídí vodní čerpadla, která zajišťují správný tlak vody během procesu odstraňování okují z plátu.

Stanice chladících čerpadel:

Tato část obsahuje řízení tlakových čerpadel dávkujících přesné množství chladící kapaliny během válcovacího procesu.

Sekvenční řízení:

Tento systém řídí jednotlivé kroky válcovacího procesu.

Integrační test:

Integračních test proběhl v testovacích halách firmy SMS Group GmbH v Německu. Naše část integračního testu byla sloučit všechny naprogramované části, simulovat kompletní technologický celek a otestovat všechny naprogramované části společně. Tento systém integračních testů se simulacemi výrazně zkrátí čas oživování u zákazníka.

Správné řešení pro Vaši společnost.