Kategorie : PLC
Projekt : NUCOR
Popis : Modernizace navíječe cívky
Rok : 2017
Zákazník : Nucor - USA
Platforma : LogiCad
Další Projekt

PLC NUCOR Modernizace


Účel projektu

hlavním cílem bylo zrychlení válcovacího procesu s existující mechanikou válcování a vylepšení kvality navíjení mateirálu.

Prvním krokem byla analýza originálního SIEMENS SIMADYN D softwaru s cílem nalézt nejvhodnější řešení, jak udržet kompabilitu s existujícími funkcemi a systémy a také přidat funkce nové.

Druhým krokem bylo předesignovat původní funkce a připravit software pro platformu Logicad.

Projektováno pro SMS Group GmbH

Technická data

- Originální platforma: SIMADYN D

- Nová platforma: : LogiCad

- Fieldbus : ProfiBus, EtherCat

- Diagnostika : IbaAnalyzer

Řízení stahování a transportu cívek z navíjecího trnu:

Jedná se o systém sekvenčního řízení automatického stahování vyválcovaných cívek z navíjecího trnu a jejich transport přes opáskování, označení, zvážení, až po výstup do skladu vyválcovaných cívek.

Laminární chlazení:

Systém řídí chladící ventily pro dodávání správného množství chladící emulze pro požadovanou teplotu konkrétního materiálu při jeho navíjení.

Systém sledování cívek:

Systém sledování cívek od jejich vzniku (začátku válcovacího procesu) až do konce (výstupní sekce transportu vyválcovaných cívek) válcovacího procesu. Systém monitoruje a ukládá pozici každé individuální cívky a základní technologické informace (Identifikační číslo cívky, hmotnost, průměr, kód materiálu ve válcovně) pro potřeby ostatních sytémů průmyslové automatizace.

Řízení pohonu navíjecího trnu a přítlačných válců:

Řízení pohonů synchronních a asynchronních motorů a jejich komunikace s invertorem.

Integrační test fáze 1:

První fáze integračních testů proběhla v testovacích halách firmy SMS Group GmbH v Německu. Hlavním účelem integračního testu je sloučit všechny naprogramované části, simulovat kompletní technologický celek a otestovat všechny naprogramované části společně. Tento systém integračních testů se simulacemi výrazně zkrátí čas oživování u zákazníka.

Integrační test fáze 2:

Druhá fáze integračních testů proběhla v testovacích halách firmy SMS Site Services Inc. v Pittsburghu USA za účasti koncového zákazníka. Hlavním účelem této fáze testů bylo seznámit koncového zákazníka se všemi funkcemi a dát mu možnost porovnání starých a nových funkcí.

Uvádění do provozu:

Oživování proběhlo u koncového zákazníka v USA. Hlavním dodavatelem kompletního projektu, technologií a oživování u koncového zákazníka byla firma SMS Site Service Inc. Při oživování jsme participovali na kontrole hw signálů, oživení základních pohybů a optimalizaci kontrolních smyček, oživování manuálních a automatických funkcí, startu produkce a technické podpoře při najíždění výroby.

Správné řešení pro Vaši společnost.