- Technické Specifikace
    - Návrh Hardware
    - Programování Softwaru
    - Testování Softwaru
    - Integrační Testy
    - Uvádění Do Provozu
    - Školení Zákazníka

Průmyslová Automatizace PLC, HMI a SCADA

Nabízíme zpracování kompletních projektů (od návrhu hardware až po uvedení do provozu) nebo participaci na specifických částech projektů.

Naši inženýři mají bohaté zkušenosti s PLC a SCADA (HMI) programováním, proto jsme schopni nabízet řešení v různých odvětvích průmyslu. Umíme realizovat projekty od PLC řízení malých průmyslových zařízení až po velké technologické celky jako jsou například válcovny, potravinářské technologie, elektrárny. Pracovali jsme na technologiích zpracování železa i hliníku, skladování, čerpání a transportu kapalin, umíme řídit hydraulické pohyby, elektrické pohony, sběr dat, komunikace a mnoho dalšího.

Vytvoříme program pro:

- Řízení pohonů

- Řízení hydraulických a pneumatických zařízení

- Řízení skladování a transportu materiálu

- Řízení čerpání kapalin a chemických procesů

- Sledování materiálu

- Sběr dat

- SCADA a HMI

- a mnoho dalšího...

Na základě našich znalostí a zkušeností můžeme pomoci vytvořit první specifikace hardware pro ProfiBus, EtherCAT, specifikovat analogové a digitální vstupy / výstupy, snímače, pohony...

Nejčastěji pracujeme na platformách LogiCad a SIMATIC S7, PCS7, ale známe i další platformy pro PLC programování jako například Tecomat, Fanuc, ABB... Jsme schopni provádět údržbu, renovaci, nebo rozšíření starších PLC software (například SIMATIC S5).

Umíme nabídnout také řešení pro sběr a zpracování procesních dat. Protože máme zkušenosti s programováním v JAVA a vývojem aplikací pro Android, umíme tato data přenést do mobilního zařízení (telefonu, tabletu) a zajistit tak jejich dosažitelnost kdykoli a kdekoli.

Naší vysokou prioritou je testování našich PLC produktů. Testováním programů pomocí simulací šetříme čas při uvádění do provozu u koncového zákazníka. Pokud pracujeme na části většího technologického celku, participujeme na integračních testech pro ověření všech funkcí celého technologického celku.

S koncovým zákazníkem koordinujeme a připravujem časový plán pro uvádění do provozu, kterého se poté zúčastníme.

LogiCad
SIMATIC - S5, S7, PCS7
Tecomat
Omron
A další...

Na základě požadavků a specifikací zákazníka provádíme detailní inženýring a design našich HMI stránek. U našich HMI stránek klademe velký důraz na přehledné uspořádání všech důležitých informací. Dbáme na to, aby byly při návrhu dodrženy normy a předpisy platné v zemi koncového zákazníka a bereme ohled na veškeré aspekty daného projektu.

Po dokončení přípravy a naprogramování HMI testujeme náš HMI software on-line, společně s PLC programem a komunikacemi s ostatními systémy. Na základě potřeby projektu používáme několik typů komunikací pro výměnu dat s kooperujícími systémy (OPC server, TCP IP, RFM...).

Při uvádění HMI do provozu provádíme zaškolení obsluhy a údržby zákazníka.

Nejčastěji používanou SCADA platformou pro námi vyvíjené HMI je WinCC, dříve též FactoryLink. Jsme schopni zajistit údržbu, renovaci nebo rozšíření starších HMI softwarů ve FactoryLink. Umíme vyvíjet a programovat software i pro jiné SCADA platformy a najít vhodná řešení například pro menší HMI projekty.

WinCC
Factory Link
A další...

Správné řešení pro Vaši společnost