- Tvorba Web aplikací
    - Prvotní Specifikace
    - Design
    - Programování
    - Testování
    - Implementace

VÝVOJ WEBOVÝCH APLIKACÍ

Projekty specifické pro zákazníka

Spolupracujeme s každým zákazníkem, nabízíme různá řešení grafického designu, abychom zajistili nejlepší výsledek a satisfakce.

NAVRHUJEME:

- Webové stránky

- Webové aplikace

Naše webové aplikace jsou připravovány na základě specifikací a objednávek zákazníků a mohou být použity v jakémkoli odvětví průmyslu nebo obchodu.

Více informací o každé konkrétní webové aplikaci najdete v sekci Projekty.

Na základě požadavků zákazníka na následnou technickou podporu umíme zajistit další služby spojené s provozem Webových aplikací.

Cloudové služby
Síťové Služby
SEO (optimalizace pro vyhledávače)
Google Search analyses
A další...

Správné řešení pro Vaši společnost