- Tvorba Web aplikací
    - Prvotní Specifikace
    - Design
    - Programování
    - Testování
    - Implementace

Vývoj webů

Web stránky tvořené na základě zákaznické specifikace.

Vytváříme Webové stránky na základě dohodnutého a odsouhlaseného designu. Jsme schopni zajistit kvalitní Web hosting a další služby spojené s provozem Webových aplikací.

Známe:

- HTML, XHTML, CSS

- PHP

- JAVA SCRIPTS

- WordPress

- Drupal

- A další...

Nabízíme tvorbu kompletních Webů. Naši spolupracovníci Vám budou nápomocni při zajišťování všech potřebných informací pro webovou prezentaci, pomohou Vám s texty, fotografiemi a dalšími. Navrhnou design stránek, proberou s Vámi grafické detaily a strukturu návrhu. Po odsouhlasení Web projekt dopracují, otestují a publikují.

Nabídka
Design
Naprogramování
Testování
Publikování
Údržba Webu
Technická Podpora

Na základě požadavků zákazníka na následnou technickou podporu umíme zajistit další služby spojené s provozem Webových aplikací.

Cloudové služby
Síťové Služby
SEO (optimalizace pro vyhledávače)
Google Search analyses
A další...

Správné řešení pro Vaši společnost