Kategorie : HMI
Projekt : SDI
Popis : HMI Modernizace
Rok : 2017
Zákazník : Steel Dynamics Inc. - USA
Platforma : WinCC
Další Projekt

HMI SDI Modernizace


Účel projektu:

hlvním cílem tohoto projektu bylo modernizovat a vylepšit již existující HMI software.

Prvním krokem bylo analyzovat původní software psaný pro platformu FactoryLink a připravit nové řešení pro platformu WinCC s lépe uspořádaným a moderním designem zahrnujícím nové funkce.

Druhým krokem byl design a programování částí HMI (Human Machine Interface) dle výsledků studií původního softwaru od zákazníka.

Projektováno pro SMS Site Services Inc. USA

Technická data

- Originální platforma: Factory Link

- Nová platforma: : WinCC (Win, Win Server)

- Technologie : Válcovna za tepla (Hot Strip Mill)

- Hardware : Server, Redundancy seerver, 25 clients

- Komunikace : TCP/IP, ODBC, RFM, SQL

- Počet datových bodů externích: 23291

- Počet datových bodů interních: 44487

- Počet datových bodů celkem : 67778

Souhrnné obrazovky:

Obrazovky obsahující na jednom místě souhrnný přehled všech důležitých informací pro operátory, techniky, nebo údržbáře.

Obrazovky hydraulických systémů:

Obrazovky systémů, které zajišťují přísun hydraulického tlakového oleje pro hydraulická zařízení válcovny.

Obrazovky řízení válcovacích stolic:

Obrazovky zobrazující status všech kontrolních systémů a mechanismů v každé z válcovacích stolic.

Obrazovky výměny válců:

Obrazovky zobrazující výměnu pracovních válců krok za krokem, podmínky pro přechod do dalšího kroku sekvence výměny, technologická data nově instalovaných válců, status jednotlivých mechanismů potřebných pro výměnu válců...

Obrazovky systému sledování materiálu a cívek během válcovacího procesu:

Obrazovky zobrazující pozice začátku a konce materiálu během válcování a pozice jednotlivých vyválcovaných cívek.

Obrazovky chlazení:

Obrazovky zobrazující status jednotlivých ventilů chlazení a informace o množství chladící kapaliny v každé části válcovny.

Obrazovky systémů navíjení cívky:

Obrazovky zobrazující status navíjecího zařízení cívek.

Obrazovky výstupní sekce:

Obrazovky zobrazující status mechanizmů výstupní sekce pro transport vyválcovaných cívek.

Obrazovky pohonů:

Obrazovky statusu všech pohonů všech motorů potřebných pro válcování a jejich zapínání - vypínání.

Diagnostické obrazovky:

Obrazovky s diagnostikou každé části systému řídícího válcovací proces.

Chybové obrazovky:

Obrazovky chybových hlášení přehledně tématicky organizovaných a s možností nastavení filtrů pro lepší možnosti diagnostikování problémů.

Obrazovky komunikací s nadřazenými systémy:

Obrazovky pro zadávání dat pro nadřazené systémy a pro zobrazení dat přijatých z nadřazených systémů.

Uvádění do provozu u konečného zákazníka

Výměna původních počítačů pro HMI za nové s platformou WinCC a jejich uvedení do provozu s novým HMI software.

Technická podpora:

Technická podpora probíhala formou vzdálené komunikace pomocí servisního portálu. Technická podpora vzdálené kontroly umožňuje rychlejší reakce v případě problémů ve výrobě a rapidně tak snižuje možnost případných finančních ztrát.

Správné řešení pro Vaši společnost.