Další Projekt

Docházka - docházkový systém

Účel projektu:

Vytvořit aplikaci docházkového systému bez měsíčních poplatků, pro jejíž provoz není třeba externí úložiště ani speciální hw vybavení.

Další údaje

- Druh : Náš produkt

- Platforma : Android, iOS

- Programování : Java, Sqlite, Swift UI

- uložené : Google Play hlavní, Google Play zaměstnanec, iOS App Store zaměstnanec

- Rok : 2020

Co aplikace umí?

Aplikace slouží pro označování a spravování docházky zaměstnanců. Aplikace se skládá ze dvou částí, první - Hlavní aplikace je nainstalovaná na zařízení s operačním systémem Android (ideálně tablet, ale je možný i jakýkoliv mobilní telefon) a slouží pro správu docházkového systému. Data jsou uložena přímo v zařízení a lze je dále sdílet různou formou, např. s počítačem.


Druhá část - Aplikace zaměstnance je nainstalovaná v mobilním telefonu zaměstnance a slouží pro generování docházkového QR kódu, kterým se ověřuje příchod / odchod.


Aplikaci lze využívat i v režimu bez druhé části a příchody a odchody potvrzovat pouze pomocí zaměstnancova PIN. Tato varianta, ale nezaručuje kontrolu osobní přítomnosti zaměstnance v době značení odchodu/příchodu.


Obecné:

Aplikace umožňuje zaznamenávat a vyhodnocovat docházku zaměstnanců. To vše bez měsíčních paušálních poplatků. V základní verzi pro 3 zaměstnance je aplikace zcela zdarma. Pro větší počet zaměstnanců stačí jednorázově zakoupit rozšíření na potřebný počet zaměstnanců.


Co aplikace umí::

1) Zaznamenávat příchody, odchody a různé druhy přestávek.

2) Identifikovat pracovníka tak, aby nedošlo ke zneužití cizí osobou.

3) Přiřazovat pracovní dobu k předdefinovaným projektům.

4) Rozeznávat státní svátky a různé druhy překážek v práci.

5) Hlídat stanovenou pracovní dobu a upozorňovat na její nedodržení.

6) Generovat měsíční, nebo jinak časově definované reporty docházky ve formátu xls pro další zpracování (výplat, projektových hodin....).

7) Sdílet reporty různými spůsoby.

8) V administrátorském přístupu spravovat účty a nastavení zaměstnanců.


Pro docházkový systém je potřeba vyčlenit jeden mobilní telefon, nebo tablet jako docházkový terminál. Na tomto terminálu je spuštěna docházková aplikace v zaznamenávacím módu. Dle zvoleného stupně je možné rozeznávat pracovníka pomocí jemu přidělenému PIN, nebo pomocí podpůrné aplikace pro zaměstnance (“Docházka – identifikace zaměstnance”) s vygenerovaným QR kódem na telefonu zaměstnance.


Tuto aplikaci jsme připraveni přizpůsobit Vašim individuálním potřebám a přetvořit ji dle Vašeho přání a Vašich požadavků na individuální zákaznickou aplikaci. Pro více informací o individuálních řešeních nás prosím kontaktujte: info@vt-software.eu.


Obecné:

Slouží jako podpůrná aplikace pro aplikaci hlavní a je nainstalovaná na mobilním telefonu zaměstnance, který s její pomocí označuje příchod nebo odchod. Aplikace během označování příchodu / odchodu vytvoří unikátní QR kód příslušící k zaměstnancem registrovanému telefonu a času příchodu / odchodu. Aplikace není pro označování příchodu/odchodu nezbytně nutná. Jako alternativu může zaměstnanec též použít přidělený PIN. Metoda použití PIN ovšem není tak bezpečná, jako použití aplikace zaměstnance. Aplikace je funkční pouze ve spojení s aplikací “Docházka”.


Aplikace existuje v provedení pro Android i iOS.


Tuto aplikaci jsme připraveni přizpůsobit Vašim individuálním potřebám a přetvořit ji dle Vašeho přání a Vašich požadavků na individuální zákaznickou aplikaci. Pro více informací nás prosím kontaktujte: info@vt-software.eu.

Správné řešení pro Vaši společnost.