Další Projekt

eFaktura - fakturace

Účel projektu:

Vytváření a správa faktur v různých měnách a řečech.

Další údaje

- Druh : Náš produkt

- Platforma : Android, iOS

- Programování : Java, Sqlite, Swift, Coredata

- uložené : Google Play, iOS App Store

- Rok : 2020

Co aplikace umí?

Aplikace umožňuje jednoduchým způsobem vytvářet faktury v různých měnách, v českém, anglickém a německém jazyce, jejich správu, generování pdf verze a export ve formátu ISDOC, který umožňuje jejich načtení a zaevidování do všech ekonomických programů podporujících tento standardizovaný formát (např. POHODA, HELIOS, ABRA, SAP, MONEY, KARAT, GORDIC, BYZNYS……).


Před použitím vygenerovaných faktur se prosím přesvědčte, zda faktura odpovídá účetním potřebám Vaší firmy (společnosti) i účetním potřebám odběratele.


Jsme připraveni přizpůsobit tuto aplikaci všem vašim individuálním potřebám. Umíme přidat funkce dle vašeho přání a potřeb vaší firmy. Aplikaci umíme přizpůsobit pro použití z více mobilních zařízení najednou s fakturační databází umístěnou na serveru. Pro toto řešení umíme zajistit VPS hosting a spravovat pro vás databázi na něm umístěnou. Pro více informací o individuálních řešeních nás prosím kontaktujte: einvoicing@vt-software.eu.


Obecné:

1) Aplikace může pracovat i bez připojení k Internetu.

2) Aplikace je vhodná jak pro plátce, tak neplátce DPH.

2) Aplikace může pracovat ve třech režimech přičemž režim Essential je zcela zdarma.


Režim Essential - Funkce:

1) Automatické generování čísel faktur.

2) Možnost výběru výstupního jazyka generované faktury (CZ, AJ,NJ).

3) Možnost výběru měny faktury.

4) Generování pdf formátu faktury.

5) Možnost sdílení faktury.

6) Možnost vytvoření šablony dodavatele.

7) Možnost vytvoření šablony bankovního spojení dodavatele.

8) Možnost vytvoření šablon pro 2 odběratele.

9) Možnost vytvoření šablon pro 3 produkty.

10) Možnost vytvoření šablony účetního.


Režim Enhanced - Funkce navíc proti Essential:

1) Odstranění reklam při generování pdf a ukládání faktur.

2) Duplikování faktur (pro použití jako šablony další faktury).

3) Informace o stavu faktury (po splatnosti, zaplacena).


Režim Advanced - Funkce navíc proti Enhanced:

1) Možnost vytvoření neomezeného množství šablon produktů.

2) Možnost vytvoření neomezeného množství šablon odběratelů.

3) Možnost vytvoření až 4 šablon bankovního spojení dodavatele.

3) Generování ISDOC formátu faktur pro import do účetních systémů.

Správné řešení pro Vaši společnost.