Kategorie : Web
Projekt : Web
Popis : MediaCloud
Rok : 2020
Publikováno : Individuální
Platforma : Web
Další Projekt

MediaCloud - jednotná databáze pro nahrávání souborů

Účel projektu:

Vytvoření uživatelského rozhraní a webové aplikace pro spravu obrázku a videa dle specifických požadavků zákazníka.

Další údaje

- Druh : Pro zákazníka

- Platforma : Web

- Programování : Java Script, Sqlite, HTML, CSS, Jquery

Jedná se o webové uživatelské rozhraní, které umožňuje dle uživatelských práv ukládání a administrování kolekcí obrázků a videí. Pomocí Front-end webové aplikace napojené na API Back-endu třetí strany se data uživatelů a kolekce obrázků a videí ukládají do Back-end databáze. Z Front-end webové aplikace mohou být administrovány jak kolekce obrázků a videí, tak i uživateslké účty jednotlivých uživatelů uložených v Back-end databázi.


Hlavni vlastnosti webové aplikace:

1) Centralizovaná databáze pro nahrávání souborů bez ohledu na formát, velikost nebo jiné vlastnosti;

2) Existující různé úrovně přístupových práv - administrátor, operátor, uživatel, čtečka a prohlížeč;

3) Možnost vytvořit skupinu, kolekce nebo archiv příspěvku;

4) Individuální nastavení potřebných atributů a značek;

5) Jednoduchý proces stahování a sdílení.


Správné řešení pro Vaši společnost.