Kategorie : PLC
Projekt : MMK
Popis : HSM Modernizace
Rok : 2019
Zákazník : MMK Magnitogorsk - Rusko
Platforma : LogiCad
Další Projekt

PLC MMK Magnitogorsk modernizace


Účel projektu

hlavním cílem bylo zrychlení válcovacího procesu s existující mechanikou válcování a vylepšení kvality válcovaného mateirálu.

Naším úkolem bylo přeprogramovat a vylepšit původní funkce software pro platformu LogiCad.

Projektováno pro SMS Group GmbH NĚMECKO

Technická data

- Originální platforma: SIMATIC S7

- Nová platforma: : LogiCad

- Fieldbus : ProfiBus

- Diagnostika : IbaAnalyzer

Funkce stříhání plátů:

Tento systém zahrnuje řízení automatického stříhání přijíždějící přední nebo zadní části plátu plechu, případně jejich rozdělení na malé kousky.

Systém pro odstranění okují:

Systém, který před válcovacím procesem pomocí vysokotlaké vody zbavuje plát okují.

Řízení skupin transportních rolen:

Tato část ovládá všechny potřebné skupiny transportních rolen k posouvání plátu (plechu) vpřed.

Řízení hydraulických vodících lišt:

Systém řídící hydraulické vodící lišty pro přesné navádění plátu do válcovacích stolic.

Systém kontroly médií:

Tato kontrola zahrnuje funkčnost systémů zajišťujících tlakový hydraulický olej a systémy zajišťující mazání.

Řízení komunikačních systémů:

Systém zajišťující komunikaci s vyššími systémy řízení výroby, distribuující data do níže postavených systémů a řídící níže postavené systémy.

Systém sledování materiálu:

Systém je určen pro sledování polohy začátku a konce materiálu v každé části technologického celku. Pro správnou kontrolu a precizní výsledky válcovacího procesu je nezbytné znát přesnou pozici začátku a konce cívky. Využívají se k tomu výpočty vycházející z rychlosti a redukce materiálu, které se následně korigují fyzickým měřením v několika synchronizačních bodech během válcování.

Řízení sekvencí a master controller:

Jedná se o systémy řídící válcovací proces a na základě přesné pozice materiálu sekvenčně rozdělující příkazy pro všechny mechanismy během válcovacího procesu. Tím je zaručena exaktní synchronizace všech pohybů během válcování.

Integrační test:

Integračních test proběhl v testovacích halách firmy SMS Group GmbH v Německu. Naší čáští integračního testu bylo sloučit všechny naprogramované části, simulovat kompletní technologický celek a otestovat všechny naprogramované části společně. Tento systém integračních testů se simulacemi výrazně zkrátí čas oživování u zákazníka.

Uvádění do provozu:

Oživování proběhlo u koncového zákazníka v Rusku. Hlavním dodavatelem kompletního projektu, technologií a oživování u koncového zákazníka byla firma SMS Group GmbH. Při oživování jsme participovali na kontrole hw signálů, oživení základních pohybů a optimalizaci kontrolních smyček, oživování manuálních a automatických funkcí, startu produkce a technické podpoře při najíždění výroby.

Správné řešení pro Vaši společnost.